Hero Image

зареєстроване об’єднання SOS-Kinderdorf / SOS-Mütterzentrum Salzgitter

Про нас

SOS-Kinderdorf e.V. є політично та конфесійно незалежним соціальним об’єднанням.

Наше завдання

SOS-Kinderdorf пропонує домівку дітям, які опинилися у скруті, та допомагає покращити соціальну ситуацію знедолених молодих людей та сімей.

Кому ми допомагаємо

 • дітям та молоді, яким з різних причин заборонено проживати з біологічними батьками
 • сім’ям в кризових ситуаціях
 • підліткам на шляху до самостійного життя
Для об’єднання SOS-Kinderdorf у центрі уваги стоять діти та сім’ї. У разі стихійних лих, війни та конфліктних ситуацій вони особливо потребують додаткової допомоги.
Задоволення поточних потреб дітей, молоді, сімей та людей похилого віку – одна з найважливіших цілей SOS-Kinderdorf. Всі пропозиції SOS-закладів засновані на цьому: SOS-будинки для кількох поколінь створюють місця для зустрічі молодих людей та людей похилого віку, соціальні працівники SOS-шкіл допомагають вирішувати конфліктні ситуації в повсякденному шкільному житті безпосередньо на місці, а нові міські центри пропонують відкриті для всіх ініціативи в тих районах міста, де вони найбільш потрібні.

Хто нас фінансує

Ми фінансуємо свою роботу як за рахунок пожертвувань, так і з державних коштів. Пожертви дуже важливі для нашої роботи. Бо тільки через них ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти тим, хто нас нагально потребує. Дякуємо, що підтримуєте нас!

Наша тижнева програма

 • 10.00 - 11.00 ранку: Курс німецької мови для українських жінок і чоловіків
 • 18.45 - 19.45 год: Quan Dao (з Uwe Oestreich) Пропозиція для дорослих
 • на вимогу: уроки клавіатури (з Christa)
 • 10.00 - 11.30 ранку: Baby-Café для батьків з немовлятами
 • 10.00 - 11.30 ранку: Курс німецької мови для українських батьків з дітьми
 • 16.00 - 18.00 год: творча майстерня Пропозиція для дорослих
 • 8.00 - 9.00 ранку: Танцювальна гімнастика для жінок
 • 10.00 - 11.00 ранку: Курс німецької мови для українських жінок і чоловіків
 • 14.00 - 16.00 год: Кафе зустрічь для українських сімей.
 • 15.30 - 17.00 год: рух в активні заняття  для батьків з дітьми (2-5 років) (1,- €)
 • 10.00 - 11.30 ранку: Baby-Café для батьків з немовлятами
 • 10.00 - 11.00 ранку: рух в активні заняття для батьків з дітьми (1,5 - 3 років) (1,-€)
 • 14.00 - 16.00 Uhr: Кафе зустрічь для українських родин
 • 15.00 - 17.00 Uhr: В‘язати кафе (з Edith)
 • 15.00 - 16.00 Uhr: творча майстерня для дітей
 • 16.00 - 17.30 Uhr: фітнес + розтяжка для жінки (з Yulia)
 • 9.30 - 11.30 ранку: для жінок для жінки

SOS-Kinderdorf in Salzgitter

Кто мы

„Детские деревни SOS“ - это независимая социальная благотворительная организация.

Наша задача

„Детские деревни SOS“ предоставляют дом и защиту детям, попавшим в беду, а также и помогают улучшить ситуацию подростков и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Кому мы помогаем

 • Детям и подросткам, которые по разным причинам не могут жить со своими родителями
 • Семьям в кризисных ситуациях
 • Подросткам и молодым людям, вступающим в самостоятельную жизнь
В «Детских деревенях SOS» особое внимание уделяется детям и семьям. В стихийных бедствиях, в военных и конфликтных ситуациях они особенно нуждаются в большей помощи.
Удовлетворение текущих потребностей детей, молодежи, семей и пожилых людей – одна из важнейших задач «Детских деревень SOS». На этом основаны все наши программы и предложения: «Социальные центры SOS» создают места для встреч представителей разных поколений; наши школьные социальные работники помогают решать конфликты в повседневной школьной жизни; а новые городские центры обеспечивают доступ к нашим программах в тех в районах, где они нужны наиболее срочно.

Кто нас финансирует

Наша работа возможна благодаря  государственной поддержке и пожертвованиям. Пожертвования очень важны для нашей работы, так как именно благодаря им мы можем максимально помочь тем, кто так нуждается в нашей помощи. Спасибо, что Вы поддерживаете нашу работу.

Wir sind Mehrgenerationenhaus seit 2006

SOS-Muetterzentrum_Salzgitter_Partner_Foererer_Logos