Zum Warenkorb 0

Zum Warenkorb hinzugefügt:

Schutzgebühr:

Zum Warenkorb
Herzlich Willkommen bei SOS-Kinderdorf
Про нас - SOS-Kinderdorf

зареєстроване об’єднання SOS-Kinderdorf / SOS-Mütterzentrum Salzgitter

Про нас

SOS-Kinderdorf e.V. є політично та конфесійно незалежним соціальним об’єднанням.

Наше завдання

SOS-Kinderdorf пропонує домівку дітям, які опинилися у скруті, та допомагає покращити соціальну ситуацію знедолених молодих людей та сімей.

Кому ми допомагаємо

  • дітям та молоді, яким з різних причин заборонено проживати з біологічними батьками
  • сім’ям в кризових ситуаціях
  • підліткам на шляху до самостійного життя

Для об’єднання SOS-Kinderdorf у центрі уваги стоять діти та сім’ї. У разі стихійних лих, війни та конфліктних ситуацій вони особливо потребують додаткової допомоги.

Задоволення поточних потреб дітей, молоді, сімей та людей похилого віку – одна з найважливіших цілей SOS-Kinderdorf. Всі пропозиції SOS-закладів засновані на цьому: SOS-будинки для кількох поколінь створюють місця для зустрічі молодих людей та людей похилого віку, соціальні працівники SOS-шкіл допомагають вирішувати конфліктні ситуації в повсякденному шкільному житті безпосередньо на місці, а нові міські центри пропонують відкриті для всіх ініціативи в тих районах міста, де вони найбільш потрібні.

Хто нас фінансує

Ми фінансуємо свою роботу як за рахунок пожертвувань, так і з державних коштів. Пожертви дуже важливі для нашої роботи. Бо тільки через них ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти тим, хто нас нагально потребує. Дякуємо, що підтримуєте нас!

SOS-Kinderdorf in Salzgitter


SOS-Mütterzentrum Salzgitter – Mehrgenerationenhaus
Braunschweiger Straße 137
38259 Salzgitter

Kontakt/Контакти: Füsun Hizir
oder/або: Conny Katschke
Telefon/телефон: 05341 8167- 61
Handy/мобільний: 0160 90 786 516

Кто мы

„Детские деревни SOS“ - это независимая социальная благотворительная организация.

Наша задача

„Детские деревни SOS“ предоставляют дом и защиту детям, попавшим в беду, а также и помогают улучшить ситуацию подростков и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Кому мы помогаем

  • Детям и подросткам, которые по разным причинам не могут жить со своими родителями
  • Семьям в кризисных ситуациях
  • Подросткам и молодым людям, вступающим в самостоятельную жизнь

В «Детских деревенях SOS» особое внимание уделяется детям и семьям. В стихийных бедствиях, в военных и конфликтных ситуациях они особенно нуждаются в большей помощи.

Удовлетворение текущих потребностей детей, молодежи, семей и пожилых людей – одна из важнейших задач «Детских деревень SOS». На этом основаны все наши программы и предложения: «Социальные центры SOS» создают места для встреч представителей разных поколений; наши школьные социальные работники помогают решать конфликты в повседневной школьной жизни; а новые городские центры обеспечивают доступ к нашим программах в тех в районах, где они нужны наиболее срочно.

Кто нас финансирует

Наша работа возможна благодаря  государственной поддержке и пожертвованиям. Пожертвования очень важны для нашей работы, так как именно благодаря им мы можем максимально помочь тем, кто так нуждается в нашей помощи. Спасибо, что Вы поддерживаете нашу работу.


Wir sind Mehrgenerationenhaus seit 2006

SOS-Muetterzentrum_Salzgitter_Partner_Foererer_Logos